Apie mus

Lietuviškai In english По русски Deusch

UAB INDUSTRY SERVICE CENTER KOKYBĖS POLITIKA

   

Pagrindinis bendrovės tikslas – teikiant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, pilnai tenkinti kliento reikalavimus bei nuolat tobulinti kokybės vadybą. Gerinti kokybę bendrovei padeda integruota kokybės vadybos sistema, atitinkanti standartų LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 reikalavimus.

Mūsų stiprybė – tai mūsų patirtis ir lankstumas, leidžiantis prisitaikyti prie individualių poreikių. Kvalifikuota ir ambicinga ISC komanda užtikrina neginčijamą paslaugų kokybę.


Politikos kryptys:

· Būti lankstesniais už dideles vertimų ir kalbų mokymo organizacijas.

· Greitai reaguoti į besikeičiančius klientų poreikius.

· Užtikrinti nepriekaištingą komunikaciją.

· Skirti profesionalius išteklius.

· Mažinti klaidų skaičių.

 

  Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo pagrindiniai principai yra:

- Už kokybę atsako kiekvienas. Kiekvieno darbas yra vienodai svarbus.

- Orientacija į klientų ir jų poreikių tenkinimą.

- Atitikimas taikomiems teisiniams ir kitiems reikalavimams.

- Klientų aptarnavimo ir ryšių su jais sistemos tobulinimas.

- Harmoningas bendradarbiavimas tarp darbuotojų.

- Gerų darbo sąlygų sudarymas.

- Glaudus bendradarbiavimas su užsienio ir vidaus partneriais.

- Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 17100 reikalavimus, nuolatinis tobulinimas. 

 

Kokybės politiką nustato bendrovės aukščiausioji vadovybė ir patvirtina pasirašydama. Kokybės politika yra paskelbiama viešai ir paaiškinama visiems bendrovės darbuotojams.

 

Ši politika turi būti peržiūrima ne rečiau kartą metuose ir gali būti keičiama pasikeitus rinkos sąlygoms, klientų poreikiams bei pačios bendrovės darbuotojų supratimui.

 

 

 

Direktorė

Sandra Almantienė

2017-05-15