Testai

Lietuviškai In english По русски Deusch

Englisch-Test


VARDAS, PAVARDĖ / NAME, SURNAME *
VIETA, DATA / PLACE, DATE *
JŪSŲ EL. PAŠTAS / YOUR E-MAIL *
TELEFONAS / TELEPHONE    

Gerbiamieji,
maloniai prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą, skirtą Jūsų esamų anglų kalbos žinių lygmens ir lūkesčių nustatymui. Jeigu neturite anglų kalbos žinių, prašome užpildyti tik II testo dalį nuo 41 klausimo.

I DALIS
1. They ……… actors. They are dancers.  
 
 
 
2. Yesterday my sister and I bought a ……… .  
 
 
 
3. Where ……… you from?
- I am from Kaunas.
 
 
 
 
4. How many apples ……… in the basket?  
 
 
 
5. It is ……… cold to go swimming.  
 
 
 
6. Edita can’t ……… the guitar very well.  
 
 
 
7. I am tall, but my sister is ……… .  
 
 
 


 1 / 6