Apie mus

Lietuviškai In english По русски Deusch

UAB INDUSTRY SERVICE CENTER KOKYBĖS POLITIKA

 

Pagrindinis bendrovės tikslas – teikiant paslaugas, pilnai tenkinti kliento reikalavimus bei nuolat tobulinti kokybės vadybą ir jos rezultatyvumą. Tobulindama kokybės vadybos sistemą bendrovė vadovaujasi kokybės užtikrinimo modeliu, pateiktu ISO 9001:2008.

Mūsų stiprybė – tai mūsų patirtis ir lankstumas, leidžiantis prisitaikyti prie individualių poreikių. Kvalifikuota ir ambicinga ISC komanda užtikrina neginčijamą paslaugų kokybę.


Politikos kryptys:

· Būti lankstesniais už dideles vertimų ir kalbų mokymo organizacijas.

· Greitai reaguoti į besikeičiančius klientų poreikius.

· Užtikrinti nepriekaištingą komunikaciją.

· Skirti profesionalius išteklius.

· Mažinti klaidų skaičių.

 

 

Kokybės sistemos įgyvendinimo pagrindiniai principai yra:

- Už kokybę atsako kiekvienas. Kiekvieno darbas yra vienodai svarbus.

- Orientacija į klientų ir jų poreikių tenkinimą.

- Klientų aptarnavimo ir ryšių su jais sistemos tobulinimas.

- Harmoningas bendradarbiavimas tarp darbuotojų.

- Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

- Gerų darbo sąlygų sudarymas.

- Darbuotojų pasididžiavimo už puikiai atliktą darbą ugdymas.

- Glaudus bendradarbiavimas su užsienio ir vidaus partneriais.

 

 

Kokybės politiką nustato bendrovės aukščiausioji vadovybė ir patvirtina pasirašydama. Kokybės politika yra paskelbiama viešai ir paaiškinama visiems bendrovės darbuotojams.

 

Ši politika turi būti peržiūrima ne rečiau kartą metuose ir gali būti keičiama pasikeitus rinkos sąlygoms, klientų poreikiams bei pačios bendrovės darbuotojų supratimui.

 

 

 

Direktorė

Sandra Almantienė

2011-05-05